برداشت انگور سیاه ارگانیک

ویژگی انگور ارگانیک چیست؟ چه خصوصیاتی سبب تمایز انگور سیاه ارگانیک با سایر محصولات می باشد؟ برداشت انگور سیاه ارگانیک در کدام شهر صورت می گیرد؟محصولی ارگانیک است که از مراحل کاشت تا برداشت آن از هیچ گونه مواد، کود شیمیایی استفاده نشود.باغداران پرورش انگور ارگانیک نیز از کودهای طبیعی، کمپوست کرم برای تاکستانهای خود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید